Звіт керівника

ЗВІТ
В.о.директора навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» с. Снітків Мурованокуриловецького району Вінницької області
Пивоварської Світлани Миколаївни
Вступ
Основна діяльність закладу  спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», Базового компоненту  дошкільної освіти, власного Статуту, інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад– дошкільний навчальний заклад» у 2019-2020  навчальному році здійснював діяльність пов'язану з наданням базової загальної середньої  та дошкільної освіти. Вся робота була спрямована на реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту».
1. Загальна інформація про НВК.
Повна назва: навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» Мурованокуриловецького району Вінницької області
Кількість учнів: 48
Кількість вихованців: 28
Кількість класів: 8
Кількість груп дошкільного підрозділу : 2 (різновікова)
Мова навчання: українська
Змінність навчання: 1
Кількість вчителів: 11
Кількість вихователів :2
Обслуговуючий персонал:8
2. Матеріально-технічна база навчального закладу:
 Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні класи та групи, оснастити навчальний заклад новим сучасним обладнанням.
Кожен рік виконуються косметичні ремонти, залучаються позабюджетні кошти.
У приміщенні школи:
9 класних кімнат
- Кабінет інформатики
- Бібліотека
- Спортивна кімната
- Вчительська
- Кабінет директора
У приміщенні дошкільного підрозділу:
-харчоблок
- 2 ігрових ,  2 спальні
- передпокій
Забезпеченість закладу меблями 90%. Більшість класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.
На території школи є спортивний майданчик, ігровий майданчик для дошкільнят.
3. Кадрове забезпечення
   НВК укомплектований педагогічними кадрами. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній відповідності зі спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи закладу, з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів та вихователів. Кількість вчителів, класних керівників, членів адміністрації визначена кількістю класів, груп , робочим навчальним планом школи та штатним розписом.
В 2018-2019 навчальному році в НВК число працюючих 21 особа . З них: 11вчителів (1 сумісник) , 2 вихователі, 8 чоловік обслуговуючого персоналу.
На сьогоднішній день вакансій у школі немає.
Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.
Якісний склад вчителів за категоріями:
спеціаліст
2
спеціаліст ІІ категорії
2
спеціаліст І категорії
5
спеціаліст вищої категорії
2
11-ий тарифний розряд
2
Забезпеченість школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.
Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є: наступність в роботі вчителя,  його педагогічний досвід і кваліфікація,  характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.
Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку освітнього закладу.
Освітній рівень педагогічних працівників
 
 
 
Всього педагогічних працівників
З них мають
 
Вищу освіту
%
Неповна
вища
%
 
 
11
9
83
2
17
 
 
Якісний склад вчителів за педагогічним стажем
До 3 років
0
3 – 10 років
3
10 – 20 років
3
Понад 20 років
5
Всього
11
   Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.
Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів: атестація педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949
За перспективним графіком проходження атестації у 2019-2020  навчальному році атестувались 4 педагогічний працівник:
1 підтверджено 10 тарифний розряд;
1 підтверджено 11 тарифний розряд;
1 встановлено категорію «спеціаліст 1 категорії»;
1 встановлено категорію «спеціаліст вмщої категорії».
педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку.
Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки при ВАНО 2 вчителя школи .
   Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.
4. Виконання Інструкції з обліку дітей шкільного віку.
На початок 2019-2020 навчального року у школі навчалося 48 учнів, протягом навчального року вибуло – 3 учні, прибуло -0 учнві. Укомплектовано 8 класів із середньою наповнюваністю 6 учнів. У перший клас НУШ зараховано 5 учнів, усього учнів 1-4 класів -29.
У 5-9 класах – 21 учень.
На 2020-2021 навч. рік у 1 клас планується зарахувати 11 учнів
Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку у визначеному мікрорайоні всі учнішкільного віку охоплені навчанням.
У 2019 /2020 н.р. 6 учнів 9 класу отримали свідоцтва про базову середню освіту, 1-з відзнакою.
Усі учні планують продовжити навчання у інших навчальних закладах.
У 2019– 2020 н.р. на обліку особливого контролю педагогічного колективу були:
- сиріт – 0
- дітей з багатодітних сімей – 20
- малозабезпечених – 7
- дітей афганців – 0
- дітей учасників АТО-1
- дітей чорнобильців -2
- обдарованих - 4
- інвалідів - 2
- неповних сімей - 8
- дітей які стоять на внутрішкільному обліку - 0
    Колектив НВК цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Педагогічні працівники приділяли увагу вихованню правової культури учнів. Протягом навчального року проводились профілактичні бесіди з учнями по правовій поведінці, користування соціальними мережами, відвідуванню школи, попередження злочинів та правопорушень.
5. Організація роботи з обдарованими дітьми.
Обдарована дитина - це дитина, яка вміє розв’язати всі свої проблеми самотужки, знає для чого живе, може знайти вихід із будь – якої ситуації, творчо мислить, фантазує, спрямовує всю свою енергію на розвиток творчих ідей.
Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів.
В процесі роботи над даним питанням :
- покращено індивідуальну роботу з обдарованими дітьми
- спрямовано викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій
- залучено обдарованих, здібних дітей до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах.
 Однією з найгостріших проблем є залучення якомога більшої кількості учнів до заходів спрямованих на формування й розвиток їхніх здібностей.
6. Результати навчальних досягнень учнів за рік.
    На кінець навчального року в школі навчалося 45 учнів.З них 12 неатестовані (формувальне оцінювання)  – учні 1 і 2  класів НУШ,  які отримали свідоцтва навчальних досягнень учнів.
Атестовано 33 учні школи. З них: 4 учні (12 %) мають високий рівень навчальних досягнень і нагороджені похвальними листами;  достатній рівень - 16 учнів (48%) ; середній рівень - 13 учнів ( 40%)/
Учні 4 і 9 класу звільнені від проходження ДПА, відповідно до наказу МОН №463  від 30.03.2020 року.
7. Методична робота
Основна методична робота здійснювалася через:
·         роботу методичної ради школи,
·         шкільні  методичні об’єднання,
·         районні предметні обєднання
Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Особлива увага приділялася організації роботи педагогічного колективу в умовах впровадження концепції Нової української школи, предметних тижнів (декад), під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.
У школі працювали чотири  методоб’єднання вчителів:
- класних керівників та класоводів  - керівник Мазурчак І.О.
- початкових класів та вихователів  - керівник Ольшевська С.А.
- вчителів математично-природничого циклу – керівник Шельвінська О.В.
- вчителів суспільно-гуманітарного циклу- керівник кучерук А.П.
Учні залучались до участі у предметних конкурсах:  “Соняшник”,  «Кенгуру» та  конкурсах  знавців рідної мови ім. Петра Яцика та мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка;
Методичну роботу НВК протягом 2019-2020 н.р. можна вважати задовільною
8.Робота бібліотеки 
   Протягом 2019-2020 навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Роботу бібліотеки було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб , інтересів, запитів. Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою необхідною для навчально-виховного процесу постійно вивчаються читацькі потреби
До бібліотеки школи записано 48 учнів  та педагогічний колектив школи.
Проведено бесіди про роль бібліотеки і культуру читання.
9. Співпраця з батьками. Виховна робота.
Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та із діяльності учнів.
    В 2019-2020 навчальному році виховна робота в школі проводилась згідно річного плану закладу, індиві­дуальних виховних планів роботи класних керівників та класоводів. Ці плани охопили всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо реалізації Методичних рекомендацій МОН з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.
   Виховну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні важливих питань: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та освітньому процесі в НВК.
   Виховання, як і навчання, реалізується в процесах співпраці дорослих і дітей або спільної діяльності однолітків. Виховна діяльність є фаховим завданням педагогічних працівників, тому протягом навчального року в нашій школі проходили виховні заходи різного характеру.
    Виховання школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів відведення належного місця «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час, на виховних заняттях.
В школі організоване учнівське самоврядування .
   Особливої уваги упродовж 2019-2020 н.р. заслуговує робота методобєднання класних керівників. Всі класні колективи брали активну участь у житті школи згідно виховного плану школи:
2 вересня було проведено свято Першого дзвоника і проведення єдиного уроку метою якого було виховання в учнів патріотичних почуттів та гордості за те, що вони є громадянами незалежної держави - України.
Обов’язковим є щорічне проведення квесту  «Козацький гарт»
 Учні 1-9 класів нашої школи разом з класними керівниками  взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру .
Свято   «Мужай,прекрасна наша мово» до Дня укр. писемності.
Працівниками дошкільного підрозділу проведено свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай» та новорічний ранок «Новорічна казка кличе в гості».
Класоводи провели новорічний ранок, а класні керівники 5-9 класів провели новорічний карнавал.
1-4 класи організували свято весни.
День цивільного захисту пройшов під гаслом « Запобігти, врятувати , допомогти». Відпрацювали елементи  евакуації, зустріч з медпрацівником  Ковальчук Є.І.
 Навчавльний рік закінчували в формі дистанційного навчання і свято останнього дзвінка теж провели, застосовуючи технології дистанційної освіти (змонтували відео звернення  керівника закладу та вчителів до учнів та випускників).
Особлива увага у 2019-2020  н.р. приділялась організації роботи  дошкільного підрозділу.На кінець навчального року число вихованців становить 28.
Протягом року діти розвивалися відповідно до віку, засвоювали програмовий матеріал і показали позитивну динаміку по всіх напрямках розвитку згідно базового компоненту дошкільної освіти. Всі діти добре адаптувалися в дитячому саду.
Протягом навчального року забезпечувалось оптимальне узгодження індивідуальних, підгрупових, колективних форм роботи, здійснювалось раціональне чергування різних видів діяльності (ігрової, розумової, рухової, трудової, побутової).
Слід зазначити, що молодший дошкільний вік — це період переходу від предметної діяльності до гри, тому протягом навчального року ігрова діяльність систематично інтегрувалась у навчальний процес.
З метою отримати  цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати  із очікуваними , що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми , дала можливість  кваліометрична  модель  для якісного оцінювання показників. Такий підхід допомагає розкрити потенційні можливості кожної дитини. Згідно наказу   по закладу від 04.11.2019 року №46 «Про проведення моніторингу рівня компетентностей дітей старшого дошкільного віку» , з  06.11 2019  по 10.11.2019 року було  проведено моніторинг  рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку. Оцінка рівня засвоєння дітьми програмових вимог проведена на основі постійних спостережень за  освітньо–виховним  процесом у групі, як діти проявляли себе під час організованої діяльності (на заняттях), в результаті предметно - практичної  діяльності в повсякденному житті. Також використовувались таблиці, портрет розвитку дитини, протокол розвитку  дитини старшого дошкільного віку.
    В результаті  обстежень більшість дітей володіють знаннями та навичками відповідно до освітніх ліній Базового компоненту та вимог освітньої програми «Дитина». Моніторинг  показав, що кращі результати належать таким освітнім лініям , як  «Дитина і соціум», «Гра дитини»,  «Природно-екологічний розвиток».  Це свідчить про те, що діти зорієнтовані на спілкування та взаємодію в колективі, чуйне ставлення один до одного, до навколишнього середовища, бережного ставлення до природи та  тваринного   світу,  вони усвідомлюють що все взаємопов’язано.
В моніторингу брало участь 11 дітей старшого дошкільного віку.
Аналіз розвитку дітей старшого дошкільного віку показав такі результати:
Високий рівень -  4 дитини.
Достатній рівень -3 дитини.
Середній рівень  -4 дитини.
Початковий рівень – 0 дітей
10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників НВК організовано відповідно до нормативно-правової бази.
Вчителі щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка. Порушень у проходженні медичних оглядів працівниками школи не виявлялося , всі вони вчасно його проходять.
Щорічно діти також проходять медичне обстеження у сімейних лікарів.
За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно цих списків видається наказ по школі. З числа учнів формуються групи на уроках фізичного виховання згідно рекомендаціям сімейних лікарів.
11. Організація харчування учнів та вихованців у освітньому закладі:
Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у НВК. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства» , Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, діти пільгових категорій забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням.
Вартість харчування на протязі навчального року становила 10.00.
Організація харчування дітей дошкільної групи в НВК здійснюється згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, МОЗ України17.04.06 №298/227. На початку навчального року кухарем було складено і затверджено перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню. Розроблена картотека страв.
Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим завдяки забезпеченню закладу бутильованою питною водою .
Всі продукти харчування завозяться централізовано і супроводжуються відповідними документами.
Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.
Ретельно слідкується за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.
Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не надходило. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважти задовільною.
12.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.
У 2019-2020 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно «Положенням про організацію роботи з охорони праці»
З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки.
Перед початком навчального року  та на весні комісією були проведені випробування стану  споруд на спортивному майданчику.
Будівлі НВК забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиком з піском тощо) не в повному обсязі.
По школі розміщений  план евакуації у разі небезпеки чи аварії.
Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані паспорти готовності школи до нового навчального року.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється достатня робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.
13. Фінансово-господарська діяльність.
Протягом 2019-2020 н.р. було проведено ряд заходів з покращення матеріальної бази закладу та здійснення поточного ремонту,а саме: у липні 2019 року був проведений косметичний ремонт  всіх навчальних приміщень.
Завдяки підтримці фермерського господарства «Стріла», керівник Гора Віктор Володимирович,  здійснюються поточні ремонти системи каналізації та своєчасна заміна несправного обладнання, взимку очищення території НВК від снігу та вчасного викошування трави влітку.
Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Мурованокуриловецької  РДА.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу освіти.
У школі створені умови для роботи і навчання. У цьому році заплановано  косметичний ремонт приміщень .
14.Управлінська діяльність.
Управління освітнім закладом здійснюється згідно річного плану роботи НВК, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників.
У закладі освіти в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет є можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України, відділу освіти , сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Створено сайт НВК , групи у вайбері, завдяки чому здійснювалось дистанційне навчання учнів під час карантину, у зв’язку з епідемією поширення  коронавірусної інфекції.
Працюють програми «Курс школа» та «КУРС ДНЗ».
Контроль адміністрації дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання НВК, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.
Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються педагогічною радою на основі врахування думки колективу й інтересів справи, дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор НВК у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.
У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх колег.
Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року слід відмітити, як добру. Всі педагогічні працівники мають відповідну педагогічну освіту або пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ВАНО.
15. Відвідування учнями школи.
Налагоджено певну систему роботи по контролю за станом відвідування навчальних занять, як з боку вчителів, класних керівників, класоводів та дирекції школи. Щодня відповідно до наказу відділу освіти проводився облік відвідування учнями занять, в кожному класі після першого уроку класні керівники уточнювали присутність учнів, зясовували причини їх відсутності, в кінці тижня, місяця проводився аналіз стану відвідування, приймались необхідні міри. В рамках учнівського та батьківського всеобучу ведеться постійна робота з учнями та їх батьками.
Висновки
Я беру на себе сміливість стверджувати , що в освітньому закладі створені умови для учнів, які бажають вчитись, які мають мотивацію до навчання. Рівень знань учнів та бажання вчитися останнім часом знизились.
Якщо з освітнім процесом все у задовільному стані, то у вихованні дітей є серйозні недоліки як з боку батьків, так і вчителів. Турбує те, що деякі учні дратівливі, вживають ненормативну лексику та здебільшого не вміють ставитись з повагою до батьків, вчителів, друзів, дорослих. Існує також проблема щодо використання мобільних телефонів під час освітнього процесу учнями .
Дирекція школи вважає, що головні проблемами, які необхідно вирішити в майбутньому це :
1. Виховання в учнів патріотизму,поваги, доброти , етичного ставлення до сім’ї, родини, людей.
2. Застосування новітніх педагогічних технологій;
3. Модернізація матеріальної бази НВК.
4. Забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,
6. Підвищення якості навчальних досягнень учнів.
7. Покращення роботи учнівського самоврядування.
Матеріальне забезпечення:
 Облаштування класної кімнати для першого класу НУШ.
 Проведення якісного ремонту другого поверху.
 Поповнення класних кімнат шкільними меблями.
 В цих напрямках ми маємо деякі напрацювання і над цими проблемами будемо працювати в 2020-2021 н.р.
В майбутньому я бачу заклад освіти добре згуртованим
учительським та учнівським колективом, де влада, батьківська громадськість добре розуміє життя і проблеми закладу.
Сподіваємося , шановні батьки, вчителі, жителі сіл, продуктивно співпрацювати у вирішенні всіх проблем шкільного життя.
На закінчення хочеться побажати колегам душевної наснаги, терпіння, впевненості у власних силах, любові до професії та успішних звершень творчих планів і задумів. Спасибі всім педагогам,працівникам закладу та батькам за співпрацю та порозуміння.